e-mail: jasper@jaspernederlof.com
telefoon: +31 (0)6-33 000 823
   
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van Jasper Nederlof Photography zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden